VAL MÉS PREVENIR QUE CURAR

El refranyer popular és savi: faci-li cas. Preveure el seu futur és possible; i molt recomanable!

Ha pensat en el seu futur? Ha pensat en qui voldria que vetllés per Vostè i pel seu patrimoni si mai ho necessita, si perd la seva capacitat d’obrar per causa, per exemple, d’un ictus o de l’alzheimer?

Sap que qualsevol persona, en previsió d’ésser declarada incapaç, pot nomenar les persones que vol que exerceixin el càrrec de tutor/a?

Evitar als seus un llarg i costòs procediment judicial d’incapacitació és fàcil, ràpid i econòmic i està en les seves mans. Pregunti’ns pel poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat i pel document d’autotutela. L’informarem encantats!

Ha pensat en què voldria que, des d’un punt de vista mèdic, es fes quan es trobi, si és el cas, en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat?

Pregunti’ns pel testament vital. L’informarem encantats!

I ha pensat en què passarà quan falti? Ha fet, ja, testament?

Evitar als seus un llarg i costòs procediment de declaració d’hereus ab intestat és, també, fàcil, ràpid i econòmic i, així mateix, està en les seves mans.

Pregunti’ns pel testament. L’informarem encantats!

 

Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats

Cinquanta anys dedicats al Dret de Família ens permeten oferir-li la millor assistència jurídica.

Leave a comment