ALERTA! COBRARÀ LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT QUAN MORI LA SEVA PARELLA DE FET?

A Catalunya, dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs,

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú, o

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Doncs bé: encara que, a Catalunya, fossin una parella estable per trobar-se en els casos a) o b) anteriors (els més habituals), per a percebre la pensió de viduïtat, apart de la situació d’alta, cotització i situació d’insuficiència econòmica, haurà d’acreditar:

1.- haver conviscut de forma estable i notòria amb caràcter immediat a la mort del causant durant al menys 5 anys, i

2.- estar inscrit en un registre públic específic o haver formalitzat la relació de parella en escriptura pública com a mínim dos anys abans a la mort del causant.

Per a percebre la pensió de viduïtat és imprescindible, doncs, o bé estar inscrit al Registre de parelles estables a Catalunya, que va entrar en funcionament l’1 d’abril del 2017, o bé haver formalitzat la relació de parella en escriptura pública; tràmit fàcil, ràpid i econòmic que està en les seves mans. Pregunti’ns i l’informarem encantats!

 

Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats

Cinquanta anys dedicats al Dret de Família ens permeten oferir-li la millor assistència jurídica.

Leave a comment