Tags Archives: pensió viduïtat

A Catalunya, dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents: a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, b) Si durant la convivència, tenen un fill comú, o c) Si formalitzen la relació en escriptura pública. Doncs bé: encara […]

Read more »