Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats

Ramon Quintano Ruiz i Josep Tulsà Valentí

50 anys al seu servei ens per­meten oferir-li la millor assistència jurídica.

El Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats és un despatx d’advocats i mediadors familiars situat al centre de Girona que va iniciar la seva activitat l’any 1969 i que presta serveis jurídics en totes les àrees del dret, amb particular i més especial dedicació al dret matrimonial, de família, canònic i successori (ruptures familiars i problemàtica derivada, separacions conjugals, dissolució del matrimoni per divorci civil, nul·litats de matrimoni canònic, pactes en previsió de ruptura, successions, protecció de persones discapacitades i dependents, mediació familiar, etc.).

Al despatx, cada problemàtica familiar és tractada, cas d’ésser necessari, amb l’assessorament d’un equip multidisciplinari especialitzat en aquest tipus de situacions (psiquiatre, psicòlegs clínics, etc.).

Després de cinquanta anys d’exercici lliure i independent de la professió d’advocat, sense més limitacions que les imposades per la llei i per les normes ètiques i deontològiques, continuem al seu servei des de l’experiència, que combinem amb la joventut, la confiança, el rigor professional, el tracte personalitzat i l’alt nivell de formació especialitzada permanent.

ICAG Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona SCAF - Societat Catalana d'Advocats de Família AEAFA - Asociación Española de Abogados de Familia
Col.legiat núms. 310 i 2649
Socis núms. 10 i 135
Socis núms. 615 i 1668