Tags Archives: nul·litat matrimoni

Les peticions de nul·litat matrimonial canònica al Bisbat de Girona s’han incrementat durant el 2016 en gairebé un 100%. S’ha plantejat alguna vegada si el seu matrimoni canònic podria ser nul? Sap que l’Església ha agilitat, recentment, els processos per a obtenir la nul·litat canònica matrimonial? Entre d’altres, són causes generals de nul·litat les següents: […]

Read more »