¿PATEIX UNA DISMINUCIÓ NO INCAPACITANT DE LES SEVES FACULTATS FÍSIQUES O PSÍQUIQUES? NECESSITA AJUDA? ¿SAP QUE POT NOMENAR UN ASSISTENT PERSONAL?

La persona major d’edat que ho necessiti per a tenir cura d’ella mateixa o dels seus béns, a causa de la disminució no incapacitant de les seves facultats físiques o psíquiques (és a dir, que no es tracti d’una disminució derivada de malalties o deficiències físiques o psíquiques que li impedeixin governar-se; en quin cas ens trobaríem davant d’una possible “incapacitació judicial”), pot sol·licitar a l’autoritat judicial el nomenament d’un assistent.

L’autoritat judicial haurà de respectar la voluntat de la persona que s’ha d’assistir pel que fa al nomenament o l’exclusió d’alguna persona per a exercir la funció d’assistència.

En la resolució de nomenament, l’autoritat judicial determinarà l’àmbit personal o patrimonial de l’assistència i els interessos dels quals ha de tenir cura l’assistent.

En l’àmbit personal, l’assistent haurà de vetllar pel benestar de la persona assistida, respectant-ne plenament la voluntat i les opcions personals.

I en l’àmbit patrimonial, l’assistent haurà d’intervenir, juntament amb la persona assistida, en els actes jurídics relacionats amb les funcions de l’assistència. A petició de la persona assistida, l’autoritat judicial també podrà conferir a l’assistent funcions d’administració del patrimoni de la persona assistida, sens perjudici de les facultats d’aquesta de fer actes d’aquesta naturalesa per ella mateixa.

Pregunti’ns per l’assistència, l’informarem encantats!

Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats

Cinquanta anys dedicats al Dret de Família ens permeten oferir-li la millor assistència jurídica.

Leave a comment