Tags Archives: herència

Que qui consideri que té dret a succeir al causant (al mort) haurà d’instar una llarga i costosa declaració d’hereus ab intestat, que es tramitarà a una notaria, a fi de que es declari quins parents del causant són els seus hereus. Si en el moment de morir, el causant tenia veïnatge civil català, hereten: […]

Read more »