Tags Archives: nets

Malauradament, en alguns casos de separació, divorci o extinció de parella de fet, alguns progenitors impedeixen als avis veure als seus nets. És això legal? No.  La Llei protegeix intensament als menors; que tenen el dret de relacionar-se amb els seus avis i altres parents i que, en aquest tipus de situacions, són els que, […]

Read more »