NO EM DEIXEN VEURE ALS MEUS NÉTS!

Malauradament, en alguns casos de separació, divorci o extinció de parella de fet, alguns progenitors impedeixen als avis veure als seus nets. És això legal? No.

 La Llei protegeix intensament als menors; que tenen el dret de relacionar-se amb els seus avis i altres parents i que, en aquest tipus de situacions, són els que, en realitat, més perjudicats resulten.

Què ha de fer per a veure’ls? Demanar al Jutjat que li fixi un règim de visites, un règim d’estades i comunicació; règim d’estades que els progenitors no podran impedir sense justa causa.

Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats

Cinquanta anys dedicats al Dret de Família ens permeten oferir-li la millor assistència jurídica.

Leave a comment